بررسی بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی

بررسی بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی
بررسی بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی

بررسی-بازیابی-تصاویر-هواپیماهای-جنگنده-بر-اساس-مدل-سه‌بعدی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده بر اساس مدل سه‌بعدی   از سری تحقیق های رشته برق و الکترونیک میباشد. این تحقیق در 96صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

در این پایان‌نامه، مسأله بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده از یک پایگاه‌داده شامل 10 مدل مختلف بر اساس یک تصویر پرس‌وجو ، مورد بررسی قرار گرفته است. هواپیماهای هم‌مدل با تصویر پرس‌وجو در درون پایگاه‌داده شناسایی شده و به کاربر ارائه می‌شوند. چالش اصلی در بازیابی تصاویر هواپیماهای جنگنده، هم زاویه نبودن منظر دید دوربین در تصاویر موجود در پایگاه‌داده و تصویر پرس‌و‌جو است، که برای حل آن استفاده از مدل سه‌بعدی هواپیماهای جنگنده و تهیه تصاویر مرجع از زوایای دید مختلف توسط نگاشت‌های هندسی سه‌بعدی (دوربین‌های مجازی) پیشنهاد شده است. 
سه روش مختلف برای استخراج ویژگی از تصاویر و اندازه‌گیری شباهت تصاویر پیشنهاد داده‌ایم که دو روش آن حساس به دوران و روش دیگر مقاوم به دوران می‌باشد. در روش‌های حساس به دوران، روش اول بر مبنای اندازه‌گیری مساحت ناحیه ناهمپوشان و دیگری بر مبنای هیستوگرام زاویه گرادیان کار می‌کند. در روش مقاوم به دوران از گشتاورهای زرنیک برای استخراج ویژگی استفاده شده است.
 نتایج شبیه‌سازی برتری روش گشتاورهای زرنیک به لحاظ دقت بازیابی را  با دقتی حدود 8/80% نشان می‌دهد که علیرغم استفاده از چند کلاس  مشابه در پایگاه‌داده، این دقت بازیابی امیدبخش می‌باشد.

 مقدمه

سیستم‌های بازیابی تصاویر بر اساس محتوا (CBIR) ، شامل مجموعه‌ای از روش‌ها می‌باشند که عمل بازیابی را برای تعیین تصاویر مورد نظر کاربر بر اساس مشخصه‌های دیدنی سطح پایین مانند رنگ، بافت، شکل و یا مشخصه‌های معنایی سطح بالا از پایگاه‌داده تصویر انجام می‌دهند. در این سیستم‌ها بازیابی تا حد بسیار بالایی به مشخصه‌های دیدنی سطح پایین مربوط است. با توجه به این امر که کاربرد این سیستم‌ها امروزه به میزان گسترده‌ای در حال افزایش است، بنابراین نیاز به تکنیک‌هایی که بتوانند عمل بازیابی را به صورت هر چه دقیق‌تر انجام دهند ضروری به نظر می‌رسد.
 از آنجا که دو مرحله اصلی در تمامی سیستم‌های CBIR، استخراج مشخصه‌های دیدنی و اندازه‌گیری مشابهت می‌باشد، محققان برای بالا بردن دقت عمل بازیابی، امروزه روش‌های مختلفی در حوزهCBIR ، در جهت تعیین مشخصه‌های کارآمد برای نمایش محتوای تصاویر و تکنیک‌های تطبیقی برای تعیین هر چه کارآمدتر میزان مشابهت بین تصاویر، ارائه نمودند.
انسان جهان واقعی را به صورت معنایی درک می‌کند اما سیستم‌هایCBIR ، تصاویر را بر اساس مشخصه‌های سطح پایین مانند رنگ، بافت و شکل درک می‌نمایند . بنابراین بین درک سیستمی و درک انسان، فاصله‌ای وجود دارد که به آن 'فاصله معنایی' گویند.
بنابراین یکی از مشکلات اساسی در سیستم‌های بازیابی تصویر بر اساس محتوا، فاصله معنایی بین درک سیستم و درک انسان می‌باشد، به‌طوری‌که هر چه روش‌های ارائه شده در سیستم‌های بازیابی بتوانند در تعیین بردار مشخصه‌ای و مشابهت بین تصاویر، این پارامتر را بیشتر کاهش دهند، روش‌های مناسب‌تری می‌باشند.
هر چند محققان امروزه تکنیک‌های مختلفی را بر مبنای مشخصه‌های سطح پایین برای تعیین بردار ویژگی معنایی که بسیار نزدیک به ادراک انسانی است ارائه نموده‌اند، اما باز هم بردار حاصله در بسیاری از موارد فاصله معنایی زیادی با ادراک انسانی دارد .


فهرست مطالب


فصل1: مقدمه    1
1-1 مقدمه    3
1-2 برخی از کاربردهای سیستمهای CBIR    4
1-2-1 جستجوی صفحات وب    4
1-2-2 اجرای قانون    4
1-2-3 حرفه پزشکی    5
1-2-4 معماری و طراحی مهندسی    5
1-2-5 مد ونشر    5
1-2-6 تحقیقات تاریخی    5
1-2-7 سنجش از راه دور    5
1-2-8 برخی از کاربردهای دیگر    6
1-3 اهداف تحقیق    6
1-4 سوالات تحقیق    6
1-5 نتایج تحقیق    7
1-6 ساختار پایان‌نامه    8
فصل2: مفاهیم پایه    9
2-1 مقدمه    11
2-2 اهداف سیستمهای CBIR    12
2-3 تکنیکهای مختلف در روش جستجوی هدف    13
2-3-1 جستجوی هدف به وسیلۀ نمونه دیدنی    13
2-3-2 جستجوی هدف بر اساس نقاشی    13
2-3-3 جستجوی هدف بر اساس پیشطرح    14
2-4 ساختار    14
فصل3: کارهای گذشته    17
3-1 بازیابی مدل‌های سه‌بعدی    19
3-2 بازیابی تصاویر بر اساس محتوا    20
3-2-1 رنگ    20
3-2-1-1 هیستوگرام رنگ    21
3-2-1-2 ممان رنگ    21
3-2-1-3 هیستوگرام رنگ حلقوی    22
3-2-2 بافت    23
3-2-2-1 روشهای مختلف آماری برای تعیین مشخصه بافت    24
3-2-2-2 روش های ساختاری برای تعیین مشخصه بافت    24
3-2-3 شکل    25
3-2-3-1تعیین مشخصه شکل با استفاده ازروش‌های مبتنی بر لبه    25
3-2-3-2 تعیین مشخصه شکل با استفاده ازروشهای مبتنی بر لبه کانتور یا مرز    26
3-3 معیارهای مشابهت    26
3-3-1 معیارهای مشابهت احتمالی    27
3-3-1-1 گوسین های چند متغیره(MVG)    27
3-3-1-2 توزیع های تطبیقی مستقل(FIT)    28
3-3-1-3 ترکیبی از گوسین‌ها(GMIX)    28
3-3-1-4 استفاده از رگرسیون منطقی    29
3-3-2 معیارهای مشابهت هندسی    29
3-3-3 معیارهای مشابهت هیستوگرام    29
3-3-3-1 فاصله هیستوگرام اکتشافی    29
3-3-3-2 ‌آزمایش‌های آماری غیر پارامتری    30
3-3-3-3 واگرایی اطلاعات علمی    30
3-3-4 ایجاد معیار مشابهت جدید بر اساس ترکیب چندین معیار    31
فصل4: روش‌های پیشنهادی    33
4-1 مراحل سیستم بازیابی تصویر پیشنهادی    35
4-2 پیش‌پردازش    36
4-3 همترازی مدل‌های سه‌بعدی    37
4-4 نگاشت‌های دوبعدی از مدل سه‌بعدی    38
4-5 کاهش تعداد نماها    40
4-5-1 کاهش نماها در روش‌های حساس به دوران    41
4-5-2 کاهش نماها در روش‌های مقاوم به دوران    42
4-5-3 تعداد نهایی نماهای کاهش یافته و مقایسه‌ی آن‌ها    43
4-6 استخراج سایه‌نما از تصاویر پایگاه‌داده و تصویر پرس‌وجو    43
4-7 همترازی تصاویرسایه‌نما  44
4-8 استخراج ویژگی‌ها    45
4-8-1 استخراج ویژگی با روش مساحت ناحیه ناهمپوشان    45
4-8-2 استخراج ویژگی با روش هیستوگرام زاویه گرادیان    48
4-8-3 استخراج ویژگی با روش گشتاورهای زرنیک    50
4-9 اندازه گیری شباهت بر اساس فاصله اقلیدسی    54
4-10 بازیابی تصاویر بر اساس میزان شباهت    54
فصل5: نتایج شبیهسازی    57
5-1 پایگاه‌داده    59
5-2 نتایج شبیه سازی    62
5-3 نتایج آزمایش    63
5-4 نمونه‌ای از نتایج    84
5-5 نتیجه‌گیری و کارهای آینده    88
مراجع    90

دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل